• مزار صومعه
  امام زاده جزین
  مزار صومعه
  مقبره یونسی
  مقبره زین آباد
  مسجد مزار
  مسجدجامع مرندیز
  مسجدجامع مرندیز
  مسجدجامع مرندیز
شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق