• معرفی مدیر و کارشناسان

    ریاست اداره

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
    مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجستان امان الله نوروزی
                                                                                                        
شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق