مسجدجامع مرنديز

اين بنا با وسعت تقريبي 600 مترمربع در 37 كيلومتري شمال خاوري بجستان قرار دارد. معماري آن شامل صحن، ايوان، قبله و شبستان گنبددار بوده و از نوع بناهاي يك ايواني است. ايوان مقصوره بنا داراي پوششي است كه با ايجاد تاق و تويزه در آن شكل گرفته است. در بخش انتهايي اين قسمت رسمي بندي هاي زيبا بر روي گچ ايجاد شده است. قسمتي از تزئينات اين پوشش نيز به نقاشي گل اخرايي و رديفي از قطار بندي هاي گچي اختصاص يافته است. مسجد جامع مرنديز به سبب وجود بخشي از تزئينات و نماي بيروني اطراف و صحن و ايوان از نظر نقشه و نوع عناصر تزئيني با مسجد تاريخي خواف، مسجد رشتخوار، و گنبد مقبره قطب الدين حيدر مشابه است. اين بنا متعلق  به قرن يازدهم هجري است.

قدمتدوره ایلخانی
شماره ثبت 11056
تاریخ ثبت 1383/05/17
نام و نام خانوادگی:  
پست الکترونیک:  
متن پیام:  
 بازسازی
کد امنیتی :  

شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق